Žleby - dům čp. 119

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tento zajímavý a bohatě zdobený klasicistní dům byl vystavěn někdy na počátku 19. století pro mě neznámým autorem. Jedná se o přízemní stavbu krytou polovalbovou střechou a bohatě zdobeným štítem s volutami. V této podobě se tento malebný dům pak dochoval až do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/obytne-staveni-14523119

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený dům.

Mapa

a

Fotografie

×