Vranice - Kaple

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tato kaplička byla nejspíše vystavěna někdy v průběhu 4. čtvrtiny 19. století, či na počátku 20. století, jelikož není ještě zachycena na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880, ale na následujících mapách již zachycena je. Kaple byla vystavěna pro mne neznámým autorem podle pro mne neznámého architekta. Je to jednoduchá pravděpodobně klasicistní obecní zděná kaple. Kaple byla pravděpodobně celkem udržována a zatím posledních oprav, ale pravděpodobně se jednalo o rekonstrukci se dočkala kaple roku 2012, jak dokazuje letopočet vyrytý do betonového prahu kaple. Samotné vnitřní zařízení kaple je celkem novodobé.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×