Úmonín - zámek Úmonín

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: První písemná zmínka této vsi pochází z roku 1289, kdy je zde zmiňován jako držitel vsi jistý vladyka Jan z Úmonína. Kdy přesně byla založena zdejší tvrz je pro mě neznámé, jisté je první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1411, kdy zde seděl vladyka Zdislav ze Lhoty. Tento muž pak zemřel v roce 1415. Další známý majitel pochází pak z počátku 16. století a byl to Jiří Háša z Újeza, který zemřel v roce 1540 a ves s tvrzí zdědila jeho dcera Magdalena, která se provdala za Jana staršího Salavu z Lípy. Tento rod pak nechal někdy v průběhu 2. poloviny 16. století přestavět zdejší tvrz v renesančním slohu na zámek. Tento rod pak držel zdejší zámek až do roku 1624. další známý majitel je pak v roce 1661 Tomáš Ferdinand Popovský ze Scharfenbachu. Tento muž pak nechal zdejší zámeček v letech 1684 – 1686 přestavět v barokním slohu na honosný zámek podle plánů pro mě neznámého autora. Tomáš ale již v roce 1686 zemřel, a následně se zde vystřídalo několik majitelů. V roce 1746 se stali majiteli zámku Jezuité z Kutné Hory, které připojili zdejší statek ke Křesetickému panství. Tento řád byl ale v roce 1773 zrušen a tento statek se stal tak majetkem náboženského fondu a zámek postupně pustnul až do roku 1813, kdy do něj byla umístěna vojenská nemocnice. Následně v roce 1824 zakoupil tento zámek Jan František Svoboda, který zámek obnovil a u zámku založil zámeckou zahradu. Po smrti Jana zdědila v roce 1865 tento zámek jeho vnučka Johanka, která se provdala za barona Kristiána ze Schäfferů. Tento muž pak nechal tento zámek v roce 1870 přestavět podle plánů pro mě neznámého autora v pseudorenesančním slohu. V roce 1949 byl tento zámek zestátněn a byl zde umístěn MNV a knihovna. V průběhu 2. poloviny 20. století pak tento zámek postupně chátral, a to až do roku 2002, kdy soukromý majitel tohoto zámku jej v 1. desetiletí 21. století zrekonstruoval.

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekumonin.html

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5382

Zdroj poslední fotografie: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekumonin.html

Dojmy: Krásný zámek, u kterého jsem si byl nucen zapůjčit jednu fotografii, jelikož jsem se neodvážil vstoupit do zámeckého parku.

Mapa

a

Fotografie

×