Uhlířské Janovice - socha sv. Václava

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Socha byla pořízena 13. září 1858 částečně z peněz zanechaných poslední vůlí Josefa Zelenky, bývalého učitele z Drahobudic a částečně z peněz obecních. Autorem byl pražský sochař J. Möldner. Ve stejném roce ji slavně požehnal okresní vikář a farář Pater Vincenc Bradáč. Socha byla opravována v letech 1895 a 1905 a opatřena nátěrem. V roce 1928, při desátém výročí vzniku Československé republiky provedl renovaci a odstranění nátěrů sochař Miroslav Böswart z Břevnova a na podstavci přibyl nápis "OBNOVENO L.P.1928 V 10.ROCE R.ČS. V roce 1958 došlo k zápisu do seznamu nemovitých památek. Ke konci 20. století přesněji roku 1987 se stala několikrát terčem vandalů. Zatím poslední renovace proběhla v roce 2014 a 28. září 2014 na svatého Václava byla slavnostně požehnána.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Uhl%C3%AD%C5%99sk%C3%A9_Janovice)

Dojmy: Jednoduchá zajímavá socha, která stojí v centru náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×