Uhlířské Janovice - kostel sv. Jiljí

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházelo slovanské hradiště, a pravděpodobně na tomto místě bylo pohanské obětiště. Právě na tomto místě tak byla vystavěna v průběhu 2. poloviny 12. století románská kaple, která byla v průběhu 13. století přeměněna na pozdně románský kostel. U kostela bylo postupně založeno městečko, a tak byl v průběhu 14. století kostel rozšířen o gotický presbytář. V průběhu 90. letech 14. století byl interiér kostela vyzdoben freskami, které se zachovali dodnes. V roce 1690 prošel areál tohoto kostela barokní úpravou, kdy ke kostelu byla přistavěna věž se zvony. Roku 1795 díky výstavbě nového kostela byl tento kostel odsvěcen a následně chátral a měl být dokonce i srovnán se zemí, což se naštěstí nestalo. Nakonec během obnovy, která proběhla v letech 1869 – 1871 byla mimo jiné i snesena původní věž kostela. V roce 1895 pak během opravy interiéru byli náhodou objeveny výše zmíněné fresky. V roce 1904 kostel bohužel vyhořel, a tak prošel v letech 1908 – 1909 puristickou obnovou v novogotickém slohu podle plánů architekta Ludvíka Láblera. Během této přestavby postupně zanikla většina barokních a renesančních prvků tohoto kostela, a kostel získal novogotická hrotitá okna, portály a plochá strop. V roce 1953 byli obnoveny zdejší fresky akademickým malířem Teršem. Zatím poslední obnovy se kostel dočkal v letech 1988 – 1990.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jilji-2170386

Zdroj: https://www.nockostelu.cz/kostel/1606/

Dojmy: Velmi zajímavý a unikátní kostel, který je ukryt před v místní zástavbě.

Mapa

a

Fotografie

×