Tuchotice - dům čp. 31

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno někdy buď na konci 19. století či na počátku 20. století, jelikož na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880 ještě není zachyceno, ale již je zachyceno na mapě katastru z roku 1914. Celé stavení je přízemní zděná stavba, kde ve štítu se nachází výklenek se soškou světce. Celé stavení se do současnosti dochovalo v podstatě v původním stavu, i když nějaké úpravy, které proběhli v průběhu 20. či na počátku 21. století jsou zřetelné.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×