Talmberk - dům čp. 10

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století zanikli nějaké prvky této stavby, jako například soška světce, která se původně nacházela v nice, která se nachází ve štítu tohoto stavení.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×