Sudějov - Škola

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Zdejší škola byla založena roku 1774 ale sídlila v malé dřevěné chalupě, která se nacházela na tomto místě. Následně v roce 1812 byla na tomto místě postavena kamenná budova s jednou třídou a roku 1863 byla přistavěna další třída. Bohužel tato škola roku 1902 vyhořela, a tak zde byla vystavěna roku 1903 tato nová budova školy. Nakonec tato škola byla roku 1963 pro malý počet žáků uzavřena, a nakonec sem přesídlil městský úřad. V roce 1936 byl před školo vztyčen pomník T. G. Masaryka, ten byl ale roku 1959 snesen a uklizen na půdě. Své obnovy se pak pomník dočkal roku 1989.

Zdroj: https://www.obecsudejov.cz/obec-7/o-obci/

Dojmy: Zajímavá stavba, před kterou se nachází neméně zajímavý pomník.

Mapa

a

Fotografie

×