Staré Nespeřice - dům čp. 9

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož bylo již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Jedná se o zdejší typické hospodářské stavení, kde v jedné části byla původně obytná jizba a na ní postupně navazoval chlív spolu se stodolou, které tak tvořili jedno stavení. Do dnešních dnů je tento systém zvenčí na tomto domě viditelná.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×