Štrampouch - větrný mlýn

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tento větrný mlýn holandského typu nechal vystavět v letech 1820 – 1822 tehdejší majitel panství Žáky Markýz Karel de Trasegnies. Mlýn byl vystavěn podle plánů Ing. Waldy zednickým mistrem Pavlem Krůlem. Původně dle dochovaných plánů víme, že měl mít mlýn původně tvar písmene T, ale to nebylo nikdy realizováno, a tak vznikla současná podoba mlýna, kdy na samotný kruhový mlýn přiléhá jedno stavení. Dle dochovaných záznamů víme, že se ve mlýně mlela mouka, vyráběly kroupy, lisoval olej a šrotovalo obilí. Dle záznamu z roku 1838, kdy vlastnil panství Žáky kníže Vinzenz Karl Aursperg se mlýn pronajímal a víme že s jedním pracovníkem dokázal mlýn umlít 300 měřic ovsa ročně. Bohužel postupně se přiblížil roku 1873, kdy je poslední zmínka o tom, že se v tomto mlýně mlelo. Následně je již v roce 1911 uváděn jako rozpadlý. V letech 1920 – 1922 zakoupil tento mlýn Josef Mysliveček ze Žlebů a dosud funkční mlýnské zařízení rozebral a převezl do vodního mlýna ve Žlebech. Následně se z tohoto mlýna v průběhu 20. století stala ruina, kde se dochovalo obvodové zdivo do výšky 6 metrů a v této podobě se nám tento mlýn zachoval do současnosti.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=956

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%BD_ml%C3%BDn_(%C5%A0trampouch)

Dojmy: Zajímavá stavba, a myslím si že i pro zdejší kraje svým způsobem unikát.

Mapa

a

Fotografie

×