Svatá Kateřina - PP na Hornické

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Přírodní rezervace Na hornické byla vyhlášena roku 2002 na rozloze 42,15 ha. Důvodem ochrany je soubor společenstev lužního lesa, vodní a mokřadní společenstva zarůstajících tůní a mrtvých ramen a společenstva střídavě vlhkých nivních luk. Rezervace zahrnuje především tvrdý luh s převažující jilmovou doubravou na dvou slepých ramenech Labe. Na jaře rozkvétá dymnivka bobovitá, dymnivka dutá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, plicník tmavý, česnek medvědí, orsej jarní, křivatec žlutý a další. Je udáván i výskyt vzácnější pomněnky řídkokvěté a ladoňky rakouské. Ve vodě rostou stulík žlutý a leknín bělostný, vzácně pak vykvétá žebratka bahenní.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_hornick%C3%A9

Dojmy: Malebná příroda, kam jsem vlezl snad nejzarostlejší částí.

Mapa

a

Fotografie

×