Semtěš - evangelický kostel

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Původně byl na tomto místě vystavěn a slavnostně vysvěcen dne 17. srpna 1783 evangelický toleranční kostelík, který by ale již brzo poté zbourán, jelikož byl na jeho místě vystavěn v letech 1860 – 1862 současný evangelický kostel v pseudogotickém slohu. Tento kostel svými rozměry je druhým největším evangelickým kostelem na území Čech. Svého slavnostního vysvěcení se kostel dočkal dne 15. září 1867 po kompletním vybavení tohoto kostela. Dodnes zachované varhany pak pochází z roku 1915. V průběhu 2. poloviny 20. století ale kostel pozvolna chátral, a tak byl v době mé návštěvy značně sešlý.

Zdroj: http://www.mistareformace.cz/cs/m/evangelicky-kostel-semtes

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=12563

Dojmy: Krásný velký kostel, který byl bohužel velmi sešlý.

Mapa

a

Fotografie

×