Suchdol - dům čp. 2

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento původně panský dům byl vybudován někdy v 2. polovině 18. století v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. V průběhu 19. století přibyl ke stavení hospodářský trakt, který je schovaný za stavbou samotnou. Stavení prošlo některými úpravami ve 20. století, a nakonec bylo toto stavení v 90. letech 20. století renovováno a upraveno k obytným účelům.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/suchdol/dum-cp-2

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2320109

Dojmy: Malebné stavení, které je v některých zdrojích milně uváděno jako fara.

Mapa

a

Fotografie

×