Sedlec - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno někdy v 18. století. Je vybudováno jako přízemní zděná stavba, krytá sedlovou střechou s valbičkami a štítem krytým bedněním. Do dnešních dnů se toto stavení zachovalo téměř beze změny, a tak je díky tomu posledním pozůstatkem zdejší zástavby z tohoto období.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14684195

Dojmy: Malebné stavení, které je ukryté před zraky turistů.

Mapa

a

Fotografie

×