Přibyslavice

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Přibyslavice (německy Pribislaw) je vesnice nacházející se asi 4 km na sever od Vlkanče. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1226, kdy ji vlastnil jistý vladyka Jaroš. V roce 1242 získala tuto ves komenda řádu Německých rytířů v Drobovicích. Dále sdílela tato ves osudy všech vsí, které spadali pod správu této komendy. V 18. století se tato ves stala součástí panství žleby. Dle dochovaných záznamů víme že se zde nacházel menší zámeček, který ale nebyl využíván, a tak na počátku 19. století byl postupně bořen, a co nebylo zbořeno bylo přestavěno na sýpku. Někdy po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, tedy někdy v průběhu 2. poloviny 19. století či v průběhu 20. století se tato ves stala součástí obce Vlkaneč, ke které patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 62 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ibyslavice_(Vlkane%C4%8D)

Zdroj: https://www.vlkanec.cz/pribyslavice-a-kocanda

Dojmy: Malá vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5300
IMG_5286
IMG_5312
IMG_5292