Polipsy - kostel Všech Svatých

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento původně farní kostel byl vybudován někdy na přelomu 2. a 3. třetiny 13. století pravděpodobně v pozdně románském slohu, a následně někdy pravděpodobně prodělal gotickou přestavbu. První písemná zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1355, kdy zemřel zdejší farář Albert. Následně se zmínky o tomto kostele ztrácí a pravděpodobně v průběhu husitských válek tento kostel ztratil svoji faru a začal spadat svou farností pod Kácovský kostel. Původně měl tento kostel dřevěnou věž, na které se nacházeli tři zvony. Bohužel roku 1725 tato věž vyhořel, zvony se roztavili a hroutící se věž poškodila část kostela s vítězným gotickým obloukem. Následně byl kostel barokně obnoven. Z této obnovy se zachovali hlavně kruhové klenby oken, fasáda ale také opravený vítězný oblouk, kde barokní oblouk stojí na původním gotickém. Dalších požárů se kostel bohužel dočkal v letech 1765 a 1787, kdy v obou případech zasáhl kostel blesk. Posledního požáru se kostel dočkal roku 1874, kdy kostel byl podpálen nedopatřením způsobeným malým dítětem. Následně nechal tento kostel císař Ferdinand V. jako majitel zdejšího panství znovu postavit. V této době pak vznikla zdejší kruchta, západní předsíň varhany a zdejší interiér. Navzdory všem přestavbám si zachoval kostel svůj středověký charakter, a je tak dokladem Sázavských gotických kostelů, dokonce má zachované tři gotické štíty, které jsou jediným příkladem na Kutnohorsku.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-vsech-svatych-2142835

Zdroj: https://www.cestin.cz/obec-7/historie/polipsy/

Dojmy: Jednoduchý a chudý kostelík, který je zachovaný více méně ve své původní podobě.

Mapa

a

Fotografie

×