Petrovice II - krucifix

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento malebný litinový kříž, který je usazen v červeném pískovci, byl vytvořen pro mě neznámým umělcem někdy v průběhu 4. čtvrtiny 19. století či na počátku 20. století, jelikož není ještě zachycen na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880. Celý kříž je více méně udržován, i když je na něm znatelně vidět že z něj bylo něco ulomeno. Otázkou je, jestli k tomu došlo někdy v průběhu 2. poloviny 20. století, anebo někdy v 1. dvacetiletí 21. století.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×