Podveky - Krucifix

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tento litinový kříž na podstavci z červeného pískovce byl vytvořen roku 1858 z vděčnosti bohu. Bohužel kdo nechal tento kříž vytvořit, nebo kdo jej vytvořil se mi již nepodařilo zjistit. Celý kříž se zdál v době mé návštěvy udržovaný, za což jsem rád.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×