Potěhy - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tato zemědělská usedlost byla postavena někdy v průběhu 2. poloviny 19. století. Celý areál se skládá z obytného stavení, špýcharu a hospodářského zázemí. To vše je pak ohraničeno zdí s branou. V této podobě se pak usedlost dochovala do současnosti. Jen v průběhu 2. poloviny 20. století usedlost sešla a opadala jí fasáda. V této podobě se pak nacházela i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2332020

Dojmy: Malebná zemědělská usedlost, škoda jen že bez původní fasády.

Mapa

a

Fotografie

×