Nová Lhota - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tato pro mě velmi netypická kaplička sv. Jana Nepomuckého byla vystavěna pro mě neznámým autorem někdy na konci 18. století v barokním slohu. Svým vzhledem připomíná tato kaplička spíše boží muka. Jedná se o čtvercovou stavbu, která je ve zdech prolomena nikami, kde se pravděpodobně nacházeli sošky světců. Vrchol kapličky je pak zakončen pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého vytvořenou nějakým místním lidovým umělcem. V této podobě se pak tato kaplička zachovala do současnosti, jediné co se nedochovalo jsou sošky světců.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-se-sochou-sv-jana-nepomuckeho-14513860

Dojmy: Malebná a pro mě velmi netypická kaplička.

Mapa

a

Fotografie

×