Nepoměřice - dům čp. 10

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo postaveno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Samotné obytné stavení je pravděpodobně zděná stavba přízemní stavba, která v průběhu 20. století a na počátku 21. století smyla svůj původní vzhled. Co je zajímavější u tohoto domu je roubená stodola, která se nachází naproti obytné budovy. Stodola je z části zděná a z části roubená a štít má krytý bedněním. V době mé návštěvy bylo hrázdění trochu zchátralé, ale myslím si že bude obnovena.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×