Malovidy - Zvonice

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tato zajímavá zvonice byla vytvořena z červeného pískovce v roce 1860 jako náhrada za kapli, která se ve vsi nenachází. V průběhu 2. světové války byl zvon z této zvonice zkonfiskován a následně po válce byl zvon nahrazen zvonem novým.

Dojmy: Bohužel jsem o této zvonici nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×