Malenovice - krucifix

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento jednoduchý litinový kříž umístěný v pískovcovém podstavci byl vytvořen někdy v průběhu 4. čtvrtiny 19. století či na počátku 20. století, jelikož ještě není zachycen na mapě 3. vojenského mapování z let 1877 – 1880. V průběhu 2. poloviny 20. století pravděpodobně tento kříž sešel, ale nakonec byl pravděpodobně v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×