Morány - kaple

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tato jednoduchá kaplička byla vystavěna pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 3. čtvrtiny 19. století, jelikož na mapě II. vojenského mapování z let 1836 – 1852 ještě není zakreslena, ale již na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880 již zakreslena je. V průběhu 2. poloviny 20. století sešla, a tak byla pravděpodobně v průběhu 1. dvacetiletí 20. století byla obnovena.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×