Mirošovice - Kaple

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tato obecní lidová kaple byla vybudována pravděpodobně někdy v průběhu 3. čtvrtiny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880, ale není ještě zachycena na mapě II. vojenského mapování z let 1836 – 1852. V průběhu 2. poloviny 20. století kaple pravděpodobně trochu sešla, a tak byla nakonec pravděpodobně v průběhu 90. let 20. století, či na počátku 21. století obnovována.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapli nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×