Malín - dům čp. 42

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna pravděpodobně někdy v průběhu 2. poloviny 18. století v barokním slohu, jak dokládá bohatě zdobený vesnický barokní štít. Usedlost není ještě zachycena na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768, ale již je zachycena na mapě katastru z let 1824 - 1843. Celý areál se skládá z hlavní obytné budovy, která je nejzajímavější a pak ze dvou zemědělských stavení. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století získala stavba svou současnou fasádu, která trochu smyla původní krásu tohoto stavení, ale i tak to vypadá že se usedlost zachovala v původní podobě.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×