Mirošovice - dům čp. 4

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Toto stavení spolu s roubenou stodolou bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. V průběhu času toto stavení prodělalo mnoho přestaveb a úprav, díky kterým zanikla většina původního vzhledu tohoto stavení. Co se týče stodoly, tak ta se zachovala v původním roubeném stavu a bedněným štítem, jediné, co bylo vidět bylo to že stodola v době mé návštěvy byla celkem sešlá a spáry mezi jednotlivými trámy byli vydrolené.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel o tomto stavení téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×