Korotice - krucifix

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Tento litinový kříž v kamenném podstavci byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 19. či na počátku 20. století. Kříž pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století sešel, a tak byl nakonec v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×