Kutná Hora - Kamenná kašna

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Kašnu v letech 1493–1495 pravděpodobně postavil mistr Briccius Gauske. Výstavbu financoval Jan Smíšek z Vrchovišť, majitel Hrádku. Jedná se o bohatě zdobený kamenný dvanáctiboký hranol ve stylu pozdní gotiky. Původně měla dle starých popisů atikové zábradlí a vysokou šestibokou střechu a zřejmě ji zdobilo i několik soch na konzolách. Stavitel vystihl vztah obyvatel k vzácné vodě, které ve středověku do města musela být přiváděna několik kilometrů dlouhým dřevěným potrubím. Kašna sloužila jako rezervoár pitné vody až do roku 1890. V letech 1887–1890 byla restaurována Ludvíkem Láblerem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_ka%C5%A1na_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e

Dojmy: Nádherná gotická kašna, jejíž typ jsem zatím v Čechách ještě neviděl.

Mapa

a

Fotografie

×