Kochánov - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale pravděpodobně bude mnohem starší. To že bude mnohem starší typuji podle toho, že se zde nachází roubení. Toto přízemní stavení bylo po dobu své existence dobře udržováno, takže se zachovalo více méně v původním stavu a dokládá tak to, jak zdejší zástavba původně vypadala. Bohužel toto stavení prodělalo pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století jednu nevhodnou přístavbu, během které zde byli vytvořeny arkýře, které se ke slohu tohoto stavení vůbec nehodí.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×