Kobylnice - dům čp. 17

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vybudován nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Jedná se o přízemní lidové zděné stavení kryté sedlovou střechou. Ve štítu je pak výklenek, kde se nacházela původně soška nějakého světce či světice, ale v době mé návštěvy byl výklenek prázdný. V roce 1907 prodělal dům jak dokazuje letopočet na štítu pro mě neznámé úpravy, které dotvořili současný vzhled tohoto domu. Je to pak pěkným příkladem toho jak vypadala původně zdejší zástavba.

Dojmy: Malebné stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×