Kralice - dům čp. 15

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Jedná se o přízemní z části roubenou a z části zděnou stavbu, která má štít krytý zdobeným bedněním. Toto stavení bylo vybudováno tak, že v jedné části byla jizba a v druhé části stavení byl chlív, aby zvěř nebyla v zimě. Do doby mé návštěvy je toto stavení udržováno, a tak připomíná a ukazuje, jak vypadala zdejší zástavba v době výstavby tohoto stavení.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×