Krchlebská Lhota - Krucifix

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tento litinový bohatě zdobený kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 4. čtvrtině 19. století či v 1. čtvrtině 20. století, jelikož není ještě zakreslen na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880. Tento kříž se zachoval do současnosti v původní podobě, jen někdy v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnovy.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×