Klucké Chvalovice - dům čp. 10

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tato nádherná zemědělská usedlost byla vystavěna v lidovém slohu někdy kolem roku 1800. Hlavní obytná stavba byla vystavěna jako roubená přízemní stavba krytá polovalbovou střechou. Vedle stavby se pak nacházejí dva průjezdné špýchary. V této podobě se pak celý areál zachoval do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2330588

Dojmy: Krásný lidový areál.

Mapa

a

Fotografie

×