Jindice - zámek Jindice

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Když získal zdejší panství Daniel Pražák, tak zde na místě současného zámku vybudoval tvrz. Při prodávání zdejšího majetku roku 1615 Filipovi Čejkovi z Olbramovic je zdejší tvrz pak poprvé zmiňována. Když zakoupil zdejší panství Hanuš Bedřich z Trauttmansdorfu a připojil jej k panství Červené Pečky, tak zdejší tvrz přestala fungovat jako sídlo majitelů panství, ale stala se sídlem správce Jindického dvora. Během sedmileté války zde bydlel v červnu roku 1757 velitel rakouského vojska polní maršál Leopold Daun. Roku 1765 zakoupil zdejší tvrz spolu s vesnicí říšský hrabě Jan Kavanagh, který opět Jindice osamostatnil jako samostatné panství. Tento muž nechal zdejší tvrz přestavět na barokní zámek. Postupem času se zdejší zámek dostal do majetku Karla z Coudenhove, který jej prodal roku 1820 kutnohorskému měšťanu Josefu Čapkovy, od kterého získal následně zámek kutnohorský měšťan Václav Zikmund Moravec. Od tohoto muže dne 5. května 1847 koupil zdejší panství Josef Müller. Syn Josefa prodal tento zámek roku 1890 velkostatkáři Aloizu Welzlovi. Roku 1908 zakoupil zdejší zámek Rudolf Treybal, který ale již roku 1911 zemřel a roku 1918 prodala jeho manželka tento zámek pražskému architektu a staviteli Matěji Blechovi. Tento muž ale již roku 1919 umírá, a tak jeho syn Josef Blecha vypracoval plány na secesní přestavbu tohoto zámku, která proběhla v letech 1919 – 1920 a dala tomuto zámku jeho současný vzhled. Po konci 2. světové války byl ale zámek znárodněn a stal se sídlem národního výboru, služebnou policie a sídlem pošty. Posléze se areál zámku stal zemědělskou školou a byl zde zřízen internát. Od roku 1965 sloužil zámek jako archiv ministerstva vnitra a měl zde byt také archivář. V 80. letech 20. století získalo zámek místní JZD, které provedlo na zámku velmi necitlivé úpravy, které byly na něm vidět i v době mé návštěvy, jako současná okna v nevhodné velikosti či břízolitová omítka. V roce 1990 získal v restituci zámek Matěj Blecha, který jej prodal Jiřímu Kašparovi z Ostašova, který jej připravuje na celkovou rekonstrukci.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/jindice/zamek

Dojmy: Zajímavý areál zámku, na kterém je vidět zásahy minulého režimu.

Mapa

a

Fotografie

×