Horky - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vybudován neznámo kdy v románském slohu. První písemná zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1268, kdy byl již zmiňován jako farní. V této době měl tento kostel již zvonovou věž. V roce 1358 je pak tento kostel zmiňován jako kostel zasvěcený Narození Panně Marii. Poslední zmínka o tomto zasvěcení pochází z roku 1618, v této době zde zanikla protestantská farnost. Následně tento kostel již chátral jelikož v roce 1702 je uváděn jako velmi zpustlý a bez vnitřního zařízení. Následně v roce 1753 proběhla velká barokní rekonstrukce tohoto kostela na náklady zdejších majitelů Žlebského panství. Tato přestavba pak tomuto kostelu dala jeho současný vzhled. První známé opravy se pak tento v podstatě nový kostelík dočkal v průběhu 1. poloviny 19. století a zatím poslední opravy se dočkal v roce 2001, kdy bylo také objeveno původní románské zdivo.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-15869852

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5092

Dojmy: Zajímavý a krásný barokní kostelík.

Mapa

a

Fotografie

×