Horušice - dům čp. 12

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tato chalupa byla vystavěna někdy na počátku 19. století v lidovém slohu typickém pro tuto oblast středního Polabí. Jedná se o přízemní roubenou stavbu, která má střechu krytou bedněním. Za celou dobu stavba prodělala minimum úprav, a tak je jedinečným dokladem toho, jak zdejší výstavba v této době vypadala.

Zdroj: https://obechorusice.cz/pamatky/

Dojmy: Krásné roubené stavení.

Mapa

a

Fotografie

×