Filipov - zámek Filipov

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Původně byl na tomto místě založen dvůr, který je poprvé zmiňován v roce 1368 pod názvem Šintlochy. Po konci třicetileté války tento dvůr získal rod Trčků z Lípy, po kterých je zmiňován jako majitel tohoto dvora v roce 1711 klášter ve Žďáru nad Sázavou. Tento klášter v tomto dvoře nach vybudovat kapli. V roce 1760 získal tento dvůr Filip Krakovský z Kolovrat, po kterém byl tento dvůr přejmenován na Filipov. Tento muž nechal k původní kapli přistavět křídla, a tak vznikl barokní zámek, který ale dokončil ale až jeho syn Leopold, který tento zámek po otci roku 1773 převzal. Leopold založil rozsáhlý barokní park jižně od zámku, který byl vyzdoben alegorickými barokními sochami. Rod Kolovratů vlastnil tento zámek až do roku 1818, kdy jej František Xaver prodal maďarskému šlechtici Františku Zichymu. Tento muž pak zámek již v roce 1831 prodal rytíři Janovi z Eisensteinu. Po Janovi získal zámek jeho syn Vilém, ten ale roku 1856 umřel bezdětný, a tak zámek zdědila jeho sestra Emilie Boleslavská z Rittersteinu. Když zámek vlastnila tato žena, tak v letech 1863 – 1865 proběhla velká přestavba zámku a přilehlého dvora podle plánů architekta Karla Šela ve slohu romantické anglické neogotiky. V roce 1905 získal zámek příbuzný Emilie, a to Viktor Kleborn – Eisenstein, jehož rodina vlastnila tento zámek až do roku 1945, kdy jej stát zkonfiskoval a vznikl zde zemědělský dvůr. V 70. letech 20. století získala zámek státní knihovna ČSR, která zde měla depozitář. V průběhu 2. poloviny 20. století bohužel nejen dvůr ale i zámek pozvolna chátral, a tak zatím zámek prošel náročnou rekonstrukcí.

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekfilipov.html

Dojmy: Nádherný zámek, který ale bohužel nebyl pořádně vidět v celku.

Mapa

a

Fotografie

×