Dobřeň - dům čp. 6

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Toto stavení původně tvořilo areál spolu se sousedním domem čp. 54, ale postupem času se z tohoto domu stalo samostatné stavení. Tato stavba byla vystavěna jako přízemní roubená obytná stavby, kde štít je kryt eternitem. V průběhu 2. poloviny 20. století toto stavení velmi sešlo, a v takto špatném stavu bylo stavení bohužel vidět i v době mé návštěvy.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×