Čáslav - socha Jana Žižky

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: V průběhu 2. poloviny 19. století vyhlásilo město Čáslav architektonickou soutěž o vytvoření pomníku tomuto významnému českému vojevůdcovi. Tuto soutěž vyhrál roku 1878 Josef Václav Myslbek, který navrhl současnou velitelskou pózu tohoto vojevůdce. Podstavec byl navrhnut v roce 1879 Antonínem Wiehlem. Pomník pak vytvořili v roce 1881 František Hergessel a Antonín Procházka. Nakonec se pomník dočkal v srpnu 1881 slavnostního odhalení a v této podobě se zachoval pomník následně až do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Jana_%C5%BDi%C5%BEky_v_%C4%8C%C3%A1slavi

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pomnik-jana-zizky-z-trocnova-14673330

Dojmy: Krásná a svým způsobem impozantní a autoritativní socha.

Mapa

a

Fotografie

×