Černíny - Krucifix

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Tento kamenný kříž byl vytvořen J. Znojemským v Čáslavi v roce 1889 v neogotickém slohu. Kříž bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století sešel, a tak byl nakonec obnoven v roce 1999 panem Koryntou z Dobřeně.

Zdroj: Desky na kříži

Dojmy: Malebný kříž, který dotváří podobu zdejší návsi.

Mapa

a

Fotografie

×