Červené Janovice - kostel sv. Martina

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Kdy přesně byl na tomto místě kostel vystavěn je neznámo. Jisté je že byl vystavěn v gotickém slohu a první písemná zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1350. Další známý fakt o tomto kostelu je ten že v letech 1636 – 1651 byl tento kostel obstaráván sedleckým klášterem. Nejstarší zvon, který se nacházel v tomto kostele byl pak zvon z roku 1761, který byl ulit Johanem Georgem Kuhnerem v Praze. V kostele jsou pak uloženy dva náhrobní kameny a to z 1. poloviny 17. století, které patřili Veronice Libštejnské z Kolovrat a Václavu Heraldovi Libštejnskému z Kolovrat. Dne 9. května 1908 byla schválena výstavba nového kostela, na kterou podal návrh zdejší farář Václav Bartoš. Základní kámen byl položen 11. července 1909 a již v této době byl starý kostel zbourán. Kostel byl vystavěn v novorománském slohu podle plánů architekta Matěje Krcha a kostel vystavěl pak stavitel Čeněk Dajbych. Tento dokončený kostel byl pak vysvěcen 15. října 1911. Zdejší tři zvony byly v roce 1915 zrekvírovány na válečné účely, a tak byl kostel beze zvonů až do roku 1947, kdy byly ulity pro tento kostel nové zvony.

Zdroj: http://www.farnostzbraslavice.cz/zivot/kostel-sv-martina-cervene-janovice/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-martina-15406351

Dojmy: Zajímavý novorománský kostel, který je dominantou tohoto městečka.

Mapa

a

Fotografie

×