Čáslav - dům čp. 201/12

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn někdy v období okolo roku 1800 v klasicistním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Jedná se o patrové zděné stavení se strohou fasádou a sedlovou střechou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-14598907

Dojmy: Ačkoliv jednoduché stavení, i tak je svým způsobem zajímavé.

Mapa

a

Fotografie

×