Čáslav - dům čp. 173/5

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento malebný měšťanský dům byl vybudován nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i mnohem starší. Stavení je postaveno jako přízemní lidová stavba krytá valbovou střechou. V této podobě se stavení dochovalo až do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×