Čáslav - dům čp. 166/44

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vybudován někdy ve 14. století v gotickém slohu. Snad již v této době měl tento dům vybudované podloubí. Pravděpodobně někdy v průběhu 16. století prošel dům renesanční přestavbou, která dala tomuto domu v podstatě současnou hmotu. Na konci 18. století prošel dům úpravami. Posledních úprav, které dali tomuto domu svou současnou eklektickou fasádu a pravděpodobně uzavřeli zachované podloubí do podoby výloh se dům dočkal v průběhu 19. či 20. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14603258

Dojmy: Malebné historické stavení, dotvářející tvář tohoto náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×