Brambory

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Obec Brambory (německy Brambor) se nachází asi 10 km severovýchodně od města Čáslav. Tato vesnice se dříve nazývala Brandenburga a byla založena někdy ve 13. století osadníky z Braniborska, na což odkazuje i původní název vsi. První pásemná zmínka o vesnici pak pochází z roku 1393. Již v roce 1412 byl název zkomolen na Bramburk a v roce 1437 na Bramburky. Až v 18. století vznikl současný název Brambory. Během 18. století se rozmohlo tkalcovství. Tato vesnice byla po celou dobu své existence zemědělského charakteru a tento charakter si pak zachovala až do současnosti. Ves brambory patřila k Žehušickému panství a to až do zrušení patrimoniální správy roku 1848, kdy začala spadat pod obec Bílé Podolí. Nakonec se v roce 1990 osamostatnila, a zůstala do současnosti samostatnou. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 115 obyvatel.

Zdroj: https://www.obec-brambory.cz/informace-o-obci/historie/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brambory_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Dojmy: Malá obec ve které se nachází malá kaplička.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3789