Bílé Podolí - dům čp. 123

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn v roce 1848, jak dokazuje vročení na štítu stavby. Dům byl postaven v lidovém slohu jako zděná přízemní stavba se střídmě zdobenou a členěnou fasádou. V této podobě se zachoval do současnosti, jen v době mé návštěvy byl mírně sešlý.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14684402

Dojmy: Krásné zdejší obytné stavení.

Mapa

a

Fotografie

×