Bohdaneč - Fara

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tato budova fary byla vystavěna v barokním slohu nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale bude pravděpodobně i starší. Fara byla vystavěna jako patrová stavba s valbovou střechou a decentní dekorací. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století budova fary sešla, a v tomto stavu byla i v době mé návštěvy.

Dojmy: Bohužel jsem o této budově nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×