Benátky - dům čp. 8

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové zděné stavení bylo vybudováno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož bylo již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. Celé stavení je udržované a zvenčí vypadá že neprodělalo moc úprav a tím si zachovalo svůj ráz.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×