Bratčice - bitva u Čáslavi

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Zdejší místo se stalo svědkem jedné z prvních bitev třicetileté války. Tato bitva předcházela ještě bitvě na Bílé hoře. Bitva se zde odehrála v době, kdy v Čechách vrcholilo stavovské povstání. Císařské vojsko sem putovalo dvěma směry. První vedlo přes Jindřichův Hradec a Pelhřimov, zatím co druhá část s děly vedla přes neutrální Moravu a Jihlavu. V Havlíčkově brodě se pak císařská armáda spojila v jednu a putovala směrem na Čáslav, odkud měla namířeno na Prahu. Dne 10. září 1618 Císařské vojsko pod vedením Karla Bonaventura Buquoye rozložilo svůj tábor na místě kde se nachází pomník a naučné tabule této bitvy. Proti nim se pak postavilo ležení českých stavů pod vedením hraběte Jindřicha Matyáše Thurna, který vyrůstal v nedaleké Lipnici, a tak zdejší kraj velmi dobře znal. Podle toho co následovalo je otázkou zdali se o bitvu vůbec jednalo… První den ostřelovalo císařské vojsko Čáslav, zjistilo ale že na ni nedostřelí, a tak začalo střílet na tábor českých stavů, kam také nedostřelilo. Tak císařské vojsko vypálilo nedaleké Potěhy a obě strany začali budovat opevnění. Následně císařské vojsko obsadilo návrší nad Bratčicemi a odkud začali střílet opět do Českého vojska, kde již způsobovali ztráty, a tak Češi přesunuli svůj tábor mezi Horecký kostel a výšinu Bambousek. Následně proběhlo několik menších šarvátek, kdy se obě strany snažili o obchvat strany druhé, avšak neúspěšně. Následně se české ležení opět přesunulo, tentokrát mezi pole u Samopleší. Ačkoliv měli češi výhodu ve formě zásobování a posil na cestě, tak císařské vojsko nemělo výhodu téměř žádnou. Právě špatné zásobení se stalo důvodem, kdy dne 16. září 1618 císařské vojsko ustoupilo směrem na Ledeč. Dle dobových novin pak na bojišti údajně padlo 1300 císařských a 500 českých vojáků. Když dosáhla císařská vojska Pelhřimova, tak byla natolik vysílena, že denně umírali desítky mužů na hlad či na úplavici. V tomto stavu na ně neustále doráželo české vojsko, které nakonec donutilo císařské vojsko k ústupu z Čech.

Zdroj: http://www.bitvaucaslavi.cz/

Zdroj: http://www.vhu.cz/polni-stret-u-caslavi-pred-ctyrmi-stovkami-let-1618/

Dojmy: Zajímavé místo, které sloužilo jako první opevnění císařského vojska, a stále tu jsou zachované některé náspy.

Mapa

a

Fotografie

×